Polityka prywatności Framky

Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Framky przedstawia Ci przyjęte zasady ochrony przekazanych nam danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@framky.com.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Framky LTD z siedzibą w Warszawie (04-796), przy ul. Heliotropów 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000899512.

Cele przetwarzania danych osobowych

Framky sp. z o. o. będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Świadczenie usług związanych z profilem działalności firmy,
 • Realizacja zawartych umów i złożonych zamówień,
 • Dostarczanie materiałów i informacji w celu promowania usług (cele marketingowe),
 • Nawiązanie współpracy marketingowej,
 • Rozpatrywanie wszelkich skarg,
 • cele analityczne i statystyczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Framky przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, wyrażona w momencie przekazywania danych osobowych, lub
 • w związku z realizacją umowy pomiędzy Framky a osobą, której dane osobowe są przetwarzane, lub
 • uzasadniony interes realizowany przez administratora, lub
 • inne prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Framky może udostępniać dane osobowe użytkownika:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Framky,
 • Podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Framky użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: hello@framky.com

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe użytkownika będą co do zasady przetwarzane wyłącznie przez określony czas:

 • niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub
 • Do momentu cofnięcia zgody lub
 • Do momentu zażądania usunięcia danych osobowych,

Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych.

Strona internetowa Framky

Framky może automatycznie gromadzić i zapisywać pewne dane dotyczące aktywności użytkownika na framky.com (również framky.de, framky.pl), w tym typ przeglądarki, adres IP itp. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych i statystycznych.

Witryna Framky wykorzystuje pliki cookie, które mogą być używane do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z witryny. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Aby zablokować przesyłanie plików cookie, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia używanej przeglądarki internetowej.

Jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

PRZETWARZANIE DANYCH PRZED ZAKUPEM
 1. Cel: Zapisanie zawartości koszyka, która nie została zakupiona, oraz przypomnienie o produkcie pozostawionym w koszyku, jeśli użytkownik pozostawił nam adres e-mail.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: podany adres e-mail, a także informacje o wybranych produktach i ulubionych kompozycjach zdjęć.

  Podstawa prawna: Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu użytkownikowi najłatwiejszego sposobu zakupu produktów, którymi był zainteresowany, poprzez umieszczenie ich w koszyku.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Od momentu podania nam adresu e-mail do momentu dokonania zakupu lub nie dłużej niż 60 dni.
 2. Cel: Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia, które nam przesyłasz oraz inne informacje, które nam przekazujesz.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Przez trzy lata lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
PRZETWARZANIE DANYCH WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY I ZAKUPU

Musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby móc zapisywać jego zdjęcia i otrzymywać od niego informacje zwrotne. Jeśli użytkownik nie przekaże nam danych osobowych w tym celu, nie będziemy mogli świadczyć mu usług ani odpowiadać na jego zapytania. Dane osobowe użytkownika są nam również potrzebne do realizacji jego zamówień, na przykład w celu dostarczenia mu produktów. Musimy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych i innych, takich jak wymóg przechowywania danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów lub rachunkowości. Jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych do tych celów, nie będziemy w stanie zrealizować jego zamówienia.

Nasi dostawcy usług płatniczych również przetwarzają dane osobowe w celu realizacji płatności za zamówienie. Firmy świadczące dla nas usługi płatnicze są niezależnie odpowiedzialne za takie przetwarzanie danych.

 1. Cel: Zapisywanie zdjęć do druku i otrzymywanie opinii od użytkownika.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje zdjęcia i pliki cookie. Przetwarzamy również wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas przekazywania nam opinii.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Od momentu przekazania nam zdjęć do momentu zakupu i podjęcia przez użytkownika decyzji o wycofaniu prawa do przechowywania zdjęć.
 2. Cel: Realizacja zamówienia użytkownika, np. informowanie użytkownika, z kim zawarliśmy umowę, potwierdzanie zakupu, dostarczanie towarów, kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie dostawy oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat obsługi.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Imię i nazwisko, dane kontaktowe, na przykład adres e-mail, adres dostawy, informacje o zamówieniu i wybranej metodzie płatności oraz adres IP.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 3. Cel: umożliwienie użytkownikowi skorzystania z prawa do wycofania produktu oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz informacje dotyczące zakupu, takie jak metoda płatności.Rejestrujemy również informacje, które nam przekazujesz, gdy korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy.

  Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem oraz do realizacji polityki zwrotów i wymogów przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, będziemy przetwarzać jego dane osobowe do momentu podjęcia przez nas decyzji o wycofaniu lub wymianie produktu i dokonaniu płatności lub wysłaniu produktu do użytkownika.
 4. Cel: Rozpatrywanie skarg i/lub sporów prawnych.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje podane przez Ciebie, które są istotne w świetle skargi lub sporu prawnego.

  Podstawa prawna: Konieczność spełnienia wymogów odpowiednich przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz w naszym prawnie uzasadnionym interesie związanym z rozpatrywaniem skarg i/lub obroną przed roszczeniami.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Od momentu, w którym dowiemy się o Twojej skardze i/lub rozpoczęciu sporu prawnego do jego zakończenia. Jeśli nie uznamy skargi użytkownika, będziemy przechowywać związane z nią informacje przez dwanaście miesięcy na wypadek, gdyby użytkownik zdecydował się wszcząć spór prawny przed właściwym sądem.
 5. Cel: Przestrzeganie zobowiązań prawnych, np. wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości lub przeciwdziałania praniu pieniędzy.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Informacje z faktury, na przykład historia zamówień, imię i nazwisko, dane umowy.

  Podstawa prawna: spełnienie wymogów obowiązujących przepisów.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Tak długo, jak wymagają tego przepisy o rachunkowości i przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 6. Cel: Jeśli znajomy poleci nam użytkownika, przetwarzamy jego dane osobowe w celu opłacenia dostawcy rozwiązania umożliwiającego polecanie znajomych.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twój adres e-mail w postaci zakodowanego identyfikatora tekstowego.

  Podstawa prawna: Naszym uzasadnionym interesem jest płacenie naszemu dostawcy wyłącznie za zakupy dokonane przez nowych klientów, których nam polecił.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika do tych celów: Nie przechowujemy tych danych.
PRZETWARZANIE DANYCH W CELU UZYSKANIA OPINII
 1. Cel: skontaktowanie się z użytkownikiem z prośbą o informację zwrotną.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Adres e-mail, imię i nazwisko, numer zamówienia, telefon kontaktowy.

  Podstawa prawna: Wymóg wynikający z przetwarzania Twoich danych osobowych, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą z prośbą o ocenę lub informację zwrotną na temat usługi w naszym sklepie oraz abyśmy mogli poprawić jakość naszych usług.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Do momentu skontaktowania się z użytkownikiem.
PRZETWARZANIE DANYCH DO ZARZĄDZANIA KONTEM KLIENTA

Aby zarządzać kontem klienta, przetwarzamy jego dane osobowe w celu wykonania zawartej z nim umowy. Bez danych osobowych nie możemy utworzyć konta klienta.

 1. Cel: Zarządzanie utworzonym kontem klienta - zapisanymi kompozycjami zdjęć. Jego zakres obejmuje na przykład przesyłanie użytkownikowi aktualnych informacji na temat jego konta i naszej polityki prywatności oraz przetwarzanie jego danych w celu zastosowania środków bezpieczeństwa do jego konta.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, pliki cookie, adres IP, nazwa użytkownika i podany przez Ciebie adres dostawy towarów.

  Podstawa prawna: Wykonanie umowy o udostępnienie konta. Przetwarzanie danych użytkownika w celu przesyłania mu aktualizacji polityki prywatności jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: od momentu dokonania zakupu, przez dwa (2) lata od ostatniego logowania lub do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie konta.
PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA W CELU INFORMOWANIA GO O OFERTACH, NOWOŚCIACH I INSPIRACJACH
 1. Cel: Wysyłanie biuletynów, odpowiednich ofert i materiałów marketingowych.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twój adres e-mail i historia zakupów powiązana z tym adresem, historia interakcji e-mail tj. otwarcia, kliknięcia itp., pliki cookie i adres IP.

  Podstawa prawna: w naszym uzasadnionym interesie polegającym na wysyłaniu ofert marketingu bezpośredniego, jeśli użytkownik zakupił produkt w naszym sklepie i/lub zapisał swoje kompozycje wraz z adresem e-mail i nie sprzeciwił się otrzymywaniu materiałów marketingowych.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: do momentu rezygnacji użytkownika z otrzymywania od nas informacji marketingowych.
 2. Cel: Prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych i na stronach internetowych osób trzecich.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twój adres e-mail, pliki cookie i adres IP.

  Podstawa prawna: Naszym uzasadnionym interesem jest wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego oraz dostosowywanie ofert marketingowych do zainteresowań użytkownika. Robimy to, jeśli użytkownik zakupił od nas towary i/lub zapisał swoje kompozycje we Framky Studio i nie sprzeciwił się otrzymywaniu materiałów marketingowych.

  Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach: od momentu dokonania zakupu lub zapisania galerii w Galerii Framky Studio, przez dwa (2) lata, chyba że wcześniej poprosisz nas o zaprzestanie wysyłania ofert marketingowych.
 3. Cel: Opublikowanie opinii napisanej przez użytkownika w celu zapewnienia przejrzystości naszych usług dla odwiedzających nasz serwis i zaoferowania naszej marki potencjalnym klientom.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika na Instagramie i/lub Google lub Facebooku oraz informacje podane przez Ciebie w Twojej opinii (mogą obejmować Twoje zdjęcia lub filmy).

  Podstawa prawna: Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest opublikowanie opinii napisanej lub wypowiedzianej przez użytkownika na filmie wideo i udostępnienie jej na naszej stronie internetowej.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Do momentu usunięcia informacji zwrotnej przez użytkownika.
 4. Cel: sprzedaż naszych produktów na naszej stronie internetowej. W tym celu możemy publikować zdjęcia/filmy produktu udostępnione przez użytkownika na jego profilu w mediach społecznościowych z oznaczeniem #framky, #framkygallery lub podobnym.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy: Zdjęcie/wideo udostępnione w mediach społecznościowych, nazwa użytkownika i tekst. Wszystkie te elementy mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

  Podstawa prawna: Naszym uzasadnionym interesem jest publikowanie zdjęć/filmów oznaczonych przez użytkownika tagiem #framky, #framkygallery lub podobnym.

  Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach: Do momentu, w którym oświadczysz, że nie chcesz już, abyśmy wyświetlali Twoje zdjęcie/film na naszej stronie internetowej.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Framky wykorzystuje informacje z plików cookie do śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników na naszej stronie internetowej, do celów statystycznych oraz do poprawy i personalizacji doświadczeń użytkowników.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie - trwałe i sesyjne.

 • Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika przez określony czas.
 • Sesyjny plik cookie jest przechowywany na komputerze użytkownika tylko wtedy, gdy porusza się on po witrynie. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookie są usuwane.

Jak wykorzystywane są pliki cookie?

Framky wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia i spersonalizowania strony internetowej dla Użytkowników. Przykładowa lista wykorzystania plików cookie to: zakupy i obsługa koszyka, obsługa galerii Framky dla niezalogowanych użytkowników. Pliki cookie pomagają dostosować usługi oferowane Użytkownikom poprzez przechowywanie informacji przydatnych do personalizacji reklam i ofert specjalnych.

Framky wykorzystuje Google Analytics, między innymi, do zbierania informacji o wizytach Użytkownika na Stronie. Dane te są zbierane przez Google z kont użytkowników zalogowanych w Google, którzy wyrazili zgodę na spersonalizowane reklamy. Lista przykładów informacji gromadzonych przez Google: lokalizacja użytkownika, YouTube i historia przeglądania, informacje z witryn współpracujących z Google. Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia Framky skumulowanego i anonimowego wglądu w zachowanie naszych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny i akceptując śledzenie i pliki cookie, użytkownik świadomie wyraża zgodę na opisane wykorzystanie informacji. Możesz sprawdzić lub usunąć informacje o sobie w Google Moja aktywność.

Jednym ze sposobów korzystania z trwałych plików cookie jest przechowywanie osobistych ustawień użytkownika na stronie studio.framky.pl, dzięki czemu użytkownik nie musi powtarzać czynności, takich jak przesyłanie zdjęć, przy każdej wizycie na stronie. Sesyjne pliki cookie dostarczają danych statystycznych na temat korzystania z witryny.

Korzystając ze strony internetowej Framky i/lub akceptując naszą Politykę prywatności i informacje o plikach cookie, wyrażasz zgodę na pliki cookie. Jeśli nie zgadzasz się na pliki cookie, nie będziesz mógł robić zakupów na Framky.pl.

Jak usunąć pliki cookie?

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie, może je wyłączyć w ustawieniach bezpieczeństwa/prywatności przeglądarki. Pliki cookie można również usunąć z dysku twardego komputera.

Jakich plików cookie używamy na stronie Framky?

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ:

Platforma handlowa Framky wykorzystuje pliki cookie do utrzymania podstawowych funkcji strony: kasy, koszyka, danych logowania itp.

Reklama i marketing:

Google Ads - plik cookie i piksel służą do śledzenia podróży i doświadczeń użytkownika na naszej stronie internetowej Framky w celu dostosowania treści usług reklamowych i optymalizacji Google Ads.

Reklamy na Facebooku i Instagramie - plik cookie i piksel służą do śledzenia podróży i doświadczeń użytkownika na naszej stronie internetowej Framky w celu dostosowania treści i optymalizacji wyświetlania reklam na Facebooku, Instagramie i ich platformach reklamowych.

Remarketing dynamiczny Google - służy do remarketingu.

Pinterest Ads - plik cookie i piksel służą do śledzenia podróży i doświadczeń użytkownika na naszej stronie internetowej Framky w celu dostosowania treści usług reklamowych i optymalizacji reklam na platformie Pinterest.

Pipedrive - plik cookie i piksel są używane do śledzenia podróży i doświadczeń użytkownika na naszych stronach internetowych w celu optymalizacji wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych.

USŁUGI ANALITYCZNE:

Google Tag Manager - obsługa śledzenia ruchu w witrynie.

Google Analytics - pliki cookie Google Analytics i piksel Google są wykorzystywane do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, w jaki sposób możemy poprawić komfort użytkowania i tworzyć grupy odbiorców.

Hotjar - plik cookie, który analizuje sposób, w jaki odwiedzający porusza się po witrynie i jak korzysta z naszego studia pod adresem studio.framky.co.uk. Używamy również Hotjar do zbierania anonimowych ankiet na temat naszej strony internetowej i usług Framky.